Početna strana

Opis

  • Advokatska kancelarija posluje na osnovu Ustava i Zakona o advokaturi Republike Srbije.
  • Bavi se pružanjem usluga pravne pomoći uključujući pravne savete mišljenja i zastupanja.
  • Nagrada ili advokatski honorar obračunava se prema važećoj advokatskoj tarifi.

Detaljnije