Opis

Advokatska kancelarija Provči

Advokatska kancelarija Provči osnovana je u Novom Sadu 1991. godine od strane advokata Darinke Provči. Više od dve decenije prakse realizovane u periodu najveće transformacije pravnog poretka Republike Srbije učinile su praksu bogatom i raznolikom. Stečeno iskustvo je od neprocenjive vrednosti.

Advokat Darinka Provči

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu februara 1986. godine. Pravosudni ispit položila 1988. godine nakon pripravničke prakse u advokatskoj kancelariji Lekić Branka advokata u Novom Sadu.

Nakon kratkog bavljenja poslovima van advokature (stručni saradnik na akreditivima deviznog odeljenja tadašnje Novosadske banke ) 1991. godine započinje sopstvenu advokatsku praksu.

Posebna interesovanja iz oblasti rodne ravnopravnosti, zaštite ljudskih prava i sloboda sa posebnim akcentom na postupke i načine zaštite osoba koje društvo ili pojedinci diskriminišu.

Praksa advokatske kancelarije pretežno je bazirana na šest pravnih oblasti: porodičnoj, naslednoj, radnoj, obligacionoj, stvarno pravnoj i zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda.

U svrhu profesionalne edukacije se obučavala na specijalističkom kursu EU i rodna ravnopravnost organizovanom od strane Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova (oktobar 2008-februar 2009) koji je uspešno završila.

Učestovala na seminaru u Novom Sadu organizovanom u cilju edukacije advokata radi postupanja pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Učesnik je seminara organizovanog od strane NVO „Astra“ iz Beograda u cilju edukacije advokata u antitrafiking postupcima u periodu od 2010. do 2012. godine, kao i seminara održanog u Rumi u avgustu 2012. godine koji je imao za cilj obuku advokata u postupku medijacije povodom pritužbi Povereniku za ravnopravnost zbog diskriminacija.

U novembru 2015. U Freiburg, Nemačka, učešće na Konferenciji „Žene, mir i sigurnost u zemljama zapadnog Balkana“ sa obradjenom temom „Položaj žena u političkom, privrednom i društvenom životu u Republici Srbiji“ u svetlu Rezolucije 1325. Saveta bezbenosti UN.

2010. godine objavila stručni članak na temu pozitivno pravne regulative Republike Srbije vezane za zaštitu ljudskih prava u strukovnom mesečniku „Glasnik“ koji objavljuje Advokatska komora Vojvodine. Govori engleski jezik i služi se italijanskim.

Saradnici kancelarije

  • Advokatska kancelarija Spasojević Ivančić Novi Sad
  • Advokatska kancelarija Arambašić Novi Sad
  • Advokatska kancelarija Čuturilo Novi Sad