Sudske prakse

U pravnom poretku Republike Srbije sudska praksa nije izvor prava nego su to propisi koje donosi Parlament Srbije. No, nije zanemarljiva uloga sudske prakse u rešavanju jednog pravnog slučaja pošto sam hijerarhijski odnos nižih prema višim sudovima nameće imperativnost sudskog precedenta.

Pre započinjanja sudskog procesa dobra je odluka obavestiti se o postojećoj sudskoj praksi.

Link: Sudski portal

Leave a Reply